Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
18 Şubat 2022
Adı Soyadı

Dilek SABANCI

Doğum Yeri / Tarihi

Selendi/Manisa/ 03.10.1977

Öğrenim Durumu

 Li̇sans

Fakülte

İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Aci̇l Yardim ve Afet Yöneti̇mi̇

Yabancı Dil

              -

Çalıştığı Kurumlar

İstanbul Ok Meydani Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇
Uşak SSK
Si̇vas Numune Hastanesi̇ 

Mesleki İlgi ve Aktiviteler