Klinik Hakkında
04 Nisan 2022

       Yoğun bakım ünitemiz 10 yatak kapasitesi ile yoğun bakım hastalarımıza hizmet vermektedir.

       Sorumlu uzman hekimlerimiz tarafından hasta yakınlarına bilgilendirme yapılmaktadır.

     Temel monitörizasyon (EKG, ritm, oksijen saturasyonu, kan basıncı, nabız, ateş) yöntemlerine sahip, sıvı ve kan ürünleri replasmanı, entübasyon, Kardiyopulmoner Resusitasyon ve hastanın ilk stabilizasyonu yapılabilen:

       -2. veya 3. basamak yoğun bakımlaraların diğer özelliklerini karşılayamayan yoğun bakım (Koroner yoğun bakım) ünitesidir.

 transfer yapabilen ,

       -2. ve 3. basamak yoğun bakım

                                 Hasta Özellikleri

-Takip ve tedavileri için rutin yöntemler yeterli olmayan, ancak, henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan, yakın takibi gereken hastalar

-2. veya 3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar

-Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut hastalar

-Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar

-Organ yetmezliği olmayan ancak yaşamsal fonksiyonların aniden bozulması olasılığı olan hastalar (örn. zehirlenmeler, şok gelişmemiş kanamalar, komplike olmayan ancak riskli travmalar v.b.)

-Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği,  hafif seyreden karaciğer yetmezliği v.b.)