Değerlerimiz
14 Şubat 2022

DEĞERLERİMİZ; 

 - İnsan ve İnsan Haklarına Saygı, Saygınlık, 
- Tıbbi Etik İlkelere Bağlılık 
- Dürüstlük, Samimiyet ve Güvenilirlik, 
- Hakkaniyetlilik, Tarafsızlık, 
- Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, 
- Değişime, Gelişime, İşbirliği ve Dayanışmaya Açıklık, 
- Süreklilik ve Erişebilirlik