Klinik Hakkında
22 Mart 2022

Acıpayam  Devlet Hastanesi01/02/2010 Tarih/3895 Sayılı Sağlık Bakanlığınca sunulan Evde Bakım Hizmetlerinin uygulama Usul ve Esasları hakkındaki yönerge esasınca,Acıpayam Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri olarak ;

Hastanemize gelemeyecek olan Yatağa Bağımlı Hastalar ( ağır özürlü, kronik hastalıklar, kanser terminal dönem, KOAH gibi) ve Aile Bireylerine Sosyal ve Psikolojik Destek Hizmetlerinin Aile ortamında bir bütün olarak verilmesi amacıyla 2010 yılı itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.

2018 Yılı itibari ile Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğüne devredilerek Tek Çatı altında Hizmet vermeye devam etmesi sonucu Serinhisar bölgesi (Merkez ve Merkeze Bağlı tüm Köyleri  Beldeleri )Acıpayam Merkez ve Merkeze Bağlı tüm Köy ,Beldelerine Acıpayam Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri olarak hizmet vermekteyiz. 2017 yılı içerisinde 15941, 2018 yılı içerisinde 171837 ve 2019 yılı içerisinde 179608 kişi ev ortamında ziyaret edilmiştir.

EVDE SAĞLIK NEDİR

İhtiyacı olan bireylere evinde, aile ortamında ve hastanede, muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesidir.

Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş olan hastanın düzenlenen  tedavisinin takibi ve uygulanmasıdır.

AMAÇ

Bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının kendi evinde veya aile ortamında sağlanması, gerekli durumlarda hastaneye naklinin gerçekleştirilmesidir.