Klinik Hakkında
01 Mart 2022

AİLE HEKİMLİĞİNİN AMACI NEDİR?

 

nErken tanı ve tedaviyi sağlamak;
Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate alarak yaklaşmak;
Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak;
Süregen ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak;
Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak;
Birinci basamak sağlık hizmetlerini topluma sunmak;
Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek

AİLE HEKİMLİĞİ ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ:

Sağlık hizmetini aile bireylerinin tümüne birden sunar. 
Sağlığın sadece hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil, sosyal yönden de tam bir iyilik hali içinde olma durumu olduğunu dikkate alarak hizmeti sunar.
Sağlık ile ilgili sorunlarda ailelere danışmanlık yapar ve yol gösterir.
Birinci basamak sağlık hizmetinin yeterli olmadığı durumlarda kişilerin daha ileri sağlık bakımının sağlanması konusunda gerekli olan organizasyonu gerçekleştirir.