Ameliyathane alanları ve kuralları nelerdir?
24 Mart 2022

Ameliyathane Alanları Ve Kuralları

•Ameliyathane Steril  Alan: Ameliyat salonları ve cerrahi el yıkama işleminin yapıldığı alanlardır.

•Temiz  Alan : Derlenme odası,depolar ve dinlenme odalarının bulunduğu  alanlardır.

•Serbest  Alan  : Herkesin sivil olarak bulunduğu,bay-bayan giyinme odaları ve sekreter deskinin olduğu ve ameliyathanenin diğer bölümlerle bağlantısının sağlandığı alandır.

 •Ameliyathanede hasta girişi ve personel girişi: Ayrı ayrı kapılardan yapılmaktadır. Personel hasta girişi kapısını sadece mavi kod durumunda kullanabilmektedir .

•Ameliyathaneye geçişler erkek ve bayan giyinme alanlarından sağlanır. Steril alanlara geçmeden hastanenin belirlemiş olduğu kıyafet ve terlikler kullanılarak, çapraz terlik değiştirme alanından kapı giriş kontrolüyle geçilir. Steril alanlara geçişte Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Direktiflerine uyulur.

•Ameliyathane içinde daima başhekimlikçe belirlenen kurallara uygun dolaşılır. Ameliyathane de ameliyathane forması, ameliyathane terliği idarenin öngördüğü renklerde giyilir. Bone saçları tam kapatacak şekilde kapatılır. Birinci derece steril bölgelerde maske ağzı ve burunu kapatacak şekilde takılır. Ameliyathane steril alan içinde hiçbir yiyecek içecek tüketilemez.

•Hastaları servisten getiren sedyeler hasta giriş kapısından kızak değiştirilerek içeri alınır. Tekerlekli alt bölüm dışarıda kalır.

•Sağlık personeli eşliğinde ameliyathaneye gelen hasta uyandırma ekibi (Hemşire, Anestezi Teknisyeni) tarafından teslim alınır.